2.
nov.
2012

Konference


Konference

Starptautiskā konference
BALTIJA UN EIROPA PSRS MILITĀRISMA VARĀ:
AKTUĀLS  SKATĪJUMS
2012.gada 2.novembrī

 

Organizētāji

Latvijas Okupācijas izpētes biedrība,
EP deputāte Prof. Inese Vaidere (ETP grupa)

Līdzfinansētāji

1. Pasākumu finansiāli nodrošina Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības ietvaros. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienības aktuālākajiem jautājumiem.
2. Pasākumu līdzfinansē Eiropas Parlamenta ETP grupa.

Sadarbības partneri

Latvijas Kara muzejs

Dalībvalstis

Čehija, Gruzija, Igaunija, Krievija, Latvija, Lietuva, Somija, Slovākija, Ukraina, Ungārija

Konferences valodas

Latviešu, angļu

Konferences norises vieta

Latvijas Zinātņu akadēmijas lielā konferenču zāle, 
Rīga, Akadēmijas laukums 1

 
 

Starptautiskās konferences

''Baltija un Eiropa PSRS militārisma varā:
Aktuāls skatījums''

Rīgā, 2012.02.11.

Organizētāji: Latvijas Okupācijas izpētes biedrība, EP deputāte, Prof. Inese Vaidere 

Dalībvalstis: Čehija, Gruzija, Igaunija, Krievija, Latvija, Lietuva, Somija, Slovākija, Ukraina, Ungārija.

Dienas programma plaša, daudzveidīga un izzinoša:

Ilgonis Upmalis, bijušais PSRS armijas izvešanas no Latvijas kontroles biroja vadītājs (1992.-1995.gads)

PSRS Militāri rūpnieciskā kompleksa darbība Latvijā, tā ietekme uz ekonomiku un vidi.
Pētījums par MRK darbību Latvijā veikts pirmo reizi. Pēc neatkarības atgūšanas sabruka ne tikai Latvijas lauku apsaimniekošanas sistēma, bet arī lielākā daļa tautsaimniecības rūpnīcas. Daudzi, vaino tā laka valdību un rūpnīcu pārņēmējus. LOIB uzdevumā veiktais pētījums atklāj patiesos rūpnīcu sabrukšanas iemeslus. Militārā ražošana LPSR tautsaimniecības rūpnīcās bija viena no pamatfunkcijām. Visās lielākajās tautsaimniecības rūpnīcās militārais pasūtījums okupācijas laikā bijis no 30 līdz 100% no kopējās produkcijas saražotā apjoma. Pasūtījumu nodrošināšanai ievestas tika izejvielas un darbaspēks. MRK Padomju Savienībā bija varas un politiskā sistēma ar kuras palīdzību risināja militāros, politiskos un tautsaimniecības jautājumus. Šī sistēma balstījās uz politiskās un militārās varas kopumu. Totālā darbības slepenība ļāva brīvu MRK darbību valsts iekšienē, neņemot vērā pat PSRS uzņemtās starptautiskās saistības. Kā piemērs: laikā, kad 1972.gadā PSRS parakstīja starptautisku konvenciju: "'Par aizliegumu izstrādāt, ražot un glabāt bakterioloģiskos (bioloģiskos) un toksiskos ieročus, ka arī to iznīcināšanu", Latvijā uzcēla Olaines ķīmisko rūpnīcu kompleksu. Rūpnīcas, neskatoties uz aizliegumu, sāka ražot bioloģiskās, ķīmiskās un psihotropās vielas, bioloģiskajiem un ķīmiskajiem ieročiem.
Rūpnīcu kompleksu atstātais ķīmiskais vides piesārņojums nākotnē var draudēt ar ekoloģisku katastrofu lielai Latvijas teritorijai. Pēc pētījuma rezultātiem par MRK darbību ne tikai Latvijā var droši apgalvot, ka Padomju Savienībā, kā totalitārā valstī, visa saimnieciskā sistēma, kultūra, izglītība un veselības aizsardzība, bija militarizēta un Latvija vairāk kā 50 gadus bija integrēta šajā sistēmā.
Konference ir turpinājums, 2011.gadā iesāktajai konferencei: ''Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā''. Noklausoties visus referentus, varam pateikt paldies par to pētniecisko darbu, kuru veikuši ir katras valsts referenti. Šīs zināšanas ir nepieciešama mūsu sabiedrībai, kas būtiski veicina izpratni par okupācijas režīma nodarīto postu, par tā graujošo ietekmi uz valsts attīstību.

Kopsavilkums.
Konferences mērķis – apzināt dažādu Eiropas valstu pieredzi PSRS militarizācijas faktu un tās seku izpēti un informēt par to starptautisko sabiedrību kopējas vēstures izpratnes veidošanai Eiropā.
Konference notika zīmīgā laikā – tieši piecdesmit gadus kopš pasaule atradās uz globālās iznīcības sliekšņa – Kubas krīzes. Lai arī pēc tam starptautiskā spriedze mazinājās, bruņošanās sacensība turpinājās un iegāja jaunā PSRS ekspansionisma totālas militarizācijas posmā.
Noklausoties astoņu Prāgas platformas valstu un Krievijas, Gruzijas pārstāvju referātus, konference secina, ka: PSRS militarizācijas līmenis bija daudz augstāks un tā ietekme uz dažādām dzīves jomām daudz negatīvāka, nekā līdz šim bija zināms. Īpaši graujoši tā ietekmēja PSRS bijušās republikas un t.s. sociālisma nometnes valstis.
Padomju agresīvā ārpolitika negatīvi ietekmēja ne tikai t.s. sociālisma nometnes valstis, bet arī visu pasauli.
PSRS militārisma postošās sekas joprojām nav pietiekami izvērtētas, to pārvarēšanai būs nepieciešami vēl vairāki gadu desmiti.
Lai veicinātu tālāku Eiropas kopējas vēstures izpratnes attīstību un nodošanu nākamajām paaudzēm, konference aicina zinātniekus turpināt padziļināti pētīt un analizēt PSRS militārisma darbību, kā arī atstātās sekas, plašāk izmantojot arhīvu un agrāk slēptās statistikas datus un jauniegūto informāciju darīt zināmu sabiedrībai.

Konferencē piedalījās Kurzemes rajona Politiski represēto kluba biedri: Māra Dreimane, Loreta Kalniņa, Laimdota Podze.

Konferences materiāli ievietoti: www.loib.lv  

Tekstu sagatavoja:
Laimdota Podze 

 
 
 
 
Citi raksti
31.
dec.
2023

Kurzemes rajona Politiski represēto klubs

Darba laiki 2023. gadā

Lasīt vairāk...


31.
dec.
2023

Kurzemes rajona Politiski represēto klubs

Valde 2023. gadā

Lasīt vairāk...


31.
dec.
2023

Kurzemes rajona Politiski represēto klubs

Pasākumi 2023. gadā

Lasīt vairāk...


25.
sept.
2021

Madona un Madonas apkārtne

Izzinot Latvijas vēstures lappuses

Lasīt vairāk...


8.
jūlijs
2020

Alūksne

Izzinot Latvijas vēstures lappuses

Lasīt vairāk...


4.
jūlijs
2019

Ekspedīcija

Lasīt vairāk...


10.
maijs
2019

Politiski represēto ģimeņu mātēm veltītā piemiņas ansambļa atklāšana

Lasīt vairāk...


10.
maijs
2019

Ekskursija

Kokneses pilsdrupas un Trušu karaliste

Lasīt vairāk...


21.
febr.
2019

Tīklošanas pasākums NVO namā

Lasīt vairāk...


24.
okt.
2018

Izstāde “NVO stāsti Latvijas simtgadē”

Izstādē apkopoti vairāk nekā 30 nevalstisko organizāciju (NVO) stāsti par to tapšanu, vērtībām un misiju, atspoguļoti organizāciju dzīvē svarīgākie notikumi un sasniegumi, ar kuriem lepoties.

Lasīt vairāk...


29.
sept.
2018

Konference

Mūsu trejādā Latvija

Lasīt vairāk...


25.
aug.
2018

Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē

Lasīt vairāk...


12.
jūlijs
2018

Ekspedīcija

Vidzemes vēstures un dabas lokos...

Lasīt vairāk...


29.
maijs
2018

Daugavpils PRK vizīte

Daugavpils Politiski represēto kluba atbildes vizīte

Lasīt vairāk...


10.
febr.
2018

Konference

Latvijas Politiski represēto apvienības 29. konference

Lasīt vairāk...


20.
janv.
2018

Palīdzam attīstīt projektu.

Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrā "Imanta"

Lasīt vairāk...


26.
aug.
2017

Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē

Lasīt vairāk...


25.
marts
2017

Tikšanās ar Valsts Prezidentu

Lasīt vairāk...


21.
jūlijs
2016

Atkalredzēšanās ar sūrās bērnības zemi

Dzintras Gekas ekspedīcijas brauciens

Lasīt vairāk...


16.
maijs
2015

Ekspedīcija

Lasīt vairāk...


9.
aug.
2014

Likteņdārzs

Ozolu stādīšana Likteņdārzā.

Lasīt vairāk...


28.
marts
2014

Tikšanās Kara muzejā

Tikšanās ar jaunāko klašu skolēniem.

Lasīt vairāk...


24.
sept.
2013

Seminārs

Projekts "Kad satiekas paaudzes"

Lasīt vairāk...


24.
aug.
2013

Ekspedīcija

Lasīt vairāk...


2.
jūnijs
2013

Ekspedīcija

Lasīt vairāk...


8.
maijs
2013

Seminārs

Projekts "Kad satiekas paaudzes"

Lasīt vairāk...


16.
marts
2013

Mākslas noskaņās

Lasīt vairāk...


2.
nov.
2012

Konference

Baltija un Eiropa PSRS militārisma varā:
Aktuāls skatījums

<


4.
aug.
2012

Ekspedīcija

Skaistā Vidzeme!

Lasīt vairāk...


22.
maijs
2012

Tikšanās

Tikšanās ar LU asociācijas "Dzīvesstāsts" priekšsēdētāju Māru Zirnīti

Lasīt vairāk...


10.
okt.
2011

Projekts „Veselīgas novecošanās indikatori un mediju pedagoģijas attīstība mūžizglītības kontekstā Latvijā”

Mūsdienu gerontoloģija – zinātne par vecuma sociālām, psiholoģiskām un bioloģiskām problēmām būtisku nozīmi piešķir gan indivīda normālas, fizioloģiskas jeb bioloģiskas, gan patoloģiskas jeb neveselīgas novecošanās gadījumiem

Lasīt vairāk...


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk