Vijas Teteres atmiņas


Vijas Teteres atmiņas
Stāsti

Attēlu galerija

 

 

 


Vija Tetere
dzimusi 1929.gadā
Ormaņu ielā, Āgenskalnā, Rīgā

Vija bērnībā dzīvoja Ormaņu ielā 6, netālu no Āgenskalna tirgus, kopā ar ģimeni, kur labāka un mīļāka bija vecmāmiņa, saukta arī par Grošiņu, visu laiku labākais draugs. Vasaras tiek pavadītas laukos. Uzsākot mācības skolā, Vija izmācās līdz trešajai klasei, kad notiek pavērsiens viņu ģimenes dzīvē. Izsūtījums uz Sibīriju, Tomskas apgabala Vasjuganas rajonu. Skolā jāiet atkal trešajā klasē, jo neprot krievu valodu.

Istabiņa, kurā Vija kopā ar māti, māsu Ausmu un Grošiņu dzīvoja bija smuka, balti izberztas grīdas, špicaini palagi. Grošiņa nomira Sibīrijā. Abas ar māsu ātrāk atgriezās Dzimtenē, bet māte tikai tad, kad nomira Staļins.

Māte Padomju Latvijas laikā bija tipogrāfijas strādniece, kurai ļoti tuvs ir teātris.

Vija visu savu mūžu ir veltījusi grāmatām, kora dziedāšanai, tikai tagad balss vairs tā neskan. Darbs grāmatnīca bija atbildīgs, arī darba laika stundas garas, mājas darbiem īsti neatlika laika, toties sirds pietuvojās dziesmai, dziesmu svētkiem un sabiedriskajam darbam.

Ir piedalījusies 19. un 20.Vispārējos Dziesmu svētkos.
1985.gada 23.jūlija  avīze ''Rīgas balss'' raksta (teksts saīsināts): 20.un 21.jūlijā notiek 19. Vispārējie dziesmu svētki, kas veltīti Lielajā Tēvijas kara izcīnītās padomju tautas Uzvaras 40 gadadienai un 45 gadskārtai kopš padomju varas atjaunošanas Latvijā.
Jau ilgi pirms tā sākuma no reproduktoriem skanēja tautas dziesmu melodijas un deju mūzika.
Vietas zaļajā teātrī ieņem biedri B.Pugo, ... , mūsu republikas viesi ... , vairāku sociālistisko valstu konsuli.
Skan fanfaras. Uznāk jauktā kora dalībnieki, koru skaits jau tagad pārsniedz 60 kolektīvu. Uznāk pūtēju orķestru kolektīvi, kuru vidū iet koru un pūtēju orķestru virsdiriģenti. Uz estrādes  - dziedātāji.
Caur lielajām arkām uznāk sieviešu un vīru koru dalībnieki. Visā krāšņumā parādās tautas tērpu skaistums. Amatu meistari un lietišķās mākslas studiju dalībnieki svētkiem auduši brunčus un jostas, izšuvuši villaines un kreklus. Dziedātājus, dejotājus un muzikantus no visām republikas malām, visā pilnībā, ievērojot tautas tradīcijas, palīdzējuši sapost koncertiem arī kombināts ''Māksla'' un ''Teātra biedrības'' darbnīcas ļaudis.
Kā himna cilvēku slāpēm pēc pilnības, kā revolucionāro paaudžu sasaukšanās skan R.Paula ''Manai Dzimtenei'' ar J.Petera vārdiem.
Svētku koncerts spilgti apliecināja dziesmu gara stiprumu, tautas mākslas spēku un vitalitāti, padomju republikas saimes nesatricināmo brālību ... .

Dziesma katram latvietim saistās ar ko īpašu. Dziesma pavadījusi mūsu tautu visās tās gaitās, gan prieka brīžos, gan skumjos mirkļos. Latvieši ir dziedājuši vienmēr, neraugoties uz svešzemju varām, kas gājušas pāri mūsu mazajai Latvijai.

1999.gadā notiek Latvijas skolu jaunatnes 8. Dziesmu un Deju svētki – svētkos piedalās ap trīsdesmit tūkstoši skolēnu koru, orķestru un deju grupu dalībnieku.
Vienu stundu ilgais svētku atklāšanas pasākums, kas notiek 28.jūnijā Daugmalē, tiek tiešraidē translēts gan televīzijā, gan radio. Un tas ir notikums pašai Daugmalei, tās cilvēkiem, it īpaši skolu jaunatnei. Tajā ir iesaistījusies Vija ar savu ģimeni, un tas ir liels pārdzīvojums, jo arī pati ir dziedājusi korī, zina tos saviļņojošos mirkļus, kas tagad atbalsojās jaukās atmiņās.      

 

Dzīves stāsti

Dzīvesstāstu atmiņu krājums ''Atmiņu vijums''
Katrs stāsts ir tikai maza daļiņa no cilvēka dzīves.
Lasīt vairāk...


Aldas Roķes atmiņas
Dzimusi 1939.gadā Mazsalacā
Lasīt vairāk...


Veras Krieviņas atmiņas
Dzimusi 1956.gadā Noriļskā
Lasīt vairāk...


Andra Jordāna atmiņas
Dzimis 1930.gadā Tukumā
Lasīt vairāk...


Ingrīdas Muskares atmiņas
Dzimusi 1941.gadā Bolderājā
Lasīt vairāk...


Aleksandras Lūres atmiņas
Dzimusi 1910.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Zaigas Grīnbergas atmiņs
Dzimusi 1941.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Valijas Kalnietes atmiņas
Dzimusi 1943.gadā Susējas pagastā
Lasīt vairāk...


Metas Kronbergas atmiņas
Dzimusi 1941.gadā Bīriņu pag.
Lasīt vairāk...


Dzintras Isakas atmiņas
Dzimusi 1941.gadā
Lasīt vairāk...


Marijas Moisejas atmiņas
Dzimusi 1939.gadā Daugavpilī
Lasīt vairāk...


Staņislava Lavrinoviča atmiņas
Dzimis 1927.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Ilmāra Veliņa atmiņas
Dzimis 1931.gadā Liepupē
Lasīt vairāk...


Vijas Ķerpes atmiņas
Dzimusi 1941.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Irinas Holmas atmiņas
Dzimusi 1924.gadā
Lasīt vairāk...


Pētera Bērziņa atmiņas
Dzimis 1927.gadā Lubānas pagastā
Lasīt vairāk...


Maijas Circenes atmiņas
Dzimusi 1942.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Vijas Teteres atmiņas
Dzimusi 1929.gadā Rīgā
<


Rasmas Braueres atmiņas
Dzimusi 1924.gadā Ilzenes pagastā
Lasīt vairāk...


Māras Dreimanes atmiņas
Dzimusi 1937.gadā Mazsalacas pag.
Lasīt vairāk...


Andra Kristapsona atmiņas
Dzimis 1935.gadā
Lasīt vairāk...


Artūra Purava atmiņas
Dzimis 1919.gadā
Lasīt vairāk...


Smuidras Liepiņas atmiņas
Dzimusi 1930.gadā Ādažu pagastā
Lasīt vairāk...


Gunāra Ivāna atmiņas
Dzimis 1922.gadā
Lasīt vairāk...


Ritas Tones atmiņas
Dzimusi 1933.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Laimoņa Upmaļa atmiņas
Dzimis 1927.gadā Ērģemes pagastā
Lasīt vairāk...


Roberta Jurcika atmiņas
Dzimis 1930.gadā Bauskas rajonā
Lasīt vairāk...


Jāņa Tītmaņa atmiņas
Dzimis 1929.gadā "Vecvēveros"
Lasīt vairāk...


Rasmas Krastiņas atmiņas
Dzimusi 1936.gadā Ropažu pagastā
Lasīt vairāk...


Zuzannas Rjabcevas atmiņas
Dzimusi 1944.gadā
Lasīt vairāk...


Brigitas Laimiņas atmiņas
Dzimusi 1947.gadā Krasnojarskas novadā
Lasīt vairāk...


Loretas Kalniņas atmiņas
Dzimusi 1954.gadā Jakutijā
Lasīt vairāk...


Mārītes Bogdanovas atmiņas
Dzimusu 1941.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Jura Jankovska atmiņas
Dzimis 1939.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Jāņa Plātes atmiņas
Dzimis 1947.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Dzintras Jātnieces atmiņas
Dzimusi 1939.gadā Liepājas raj. Lažas pag.
Lasīt vairāk...


Česlava Kučinska atmiņas
Dzimis 1928.gadā Ludzas apriņķī
Lasīt vairāk...


Intas Bulēnas atmiņas
Dzimusi 1951.gadā Krasnojarskas novadā
Viņa dzīvesstāstu atmiņu krājumam "Atmiņu vijums" nodod savas mātes, Lūcijas Bulēnas, dzimušas 1923.gada 24.janvārī, Rīgā, rakstītās atmiņas un dokumentus.

Lasīt vairāk...


Gaidas Kampes atmiņas
Dzimusi 1938.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Dainas Ģērķes atmiņas
Dzimusi 1929.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Voldemāra Rantiņa stāsts
Dzimis 1924.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Elitas Lindenbergas atmiņas
Dzimusi 1948.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Dzintras Rudzītes atmiņas
Dzimusi 1936.gadā Alūksnes rajonā
Lasīt vairāk...


Romāna Rudzīša atmiņas
Dzimis 1931.gadā Maskavā
Lasīt vairāk...


Georgija Raitupa atmiņas
Dzimis 1928.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Hildas Krogzemes atmiņas
Dzimusi 1932.gadā Ternejas pagastā
Lasīt vairāk...


Maigas Ivanočko atmiņas
Dzimusi 1933.gadā Ķeipenes pagastā
Lasīt vairāk...


Dzintara Kaulakāna atmiņas
Dzimis 1944.gadā Liepupes pagastā
Lasīt vairāk...


Ināras Zeidmanes atmiņas
Dzimusi 1930.gadā Limbažos
Lasīt vairāk...


Leonīda Bergmaņa atmiņas
Dzimis 1930.gadā Lielauces pagastā
Lasīt vairāk...


Liānas Mauriņas atmiņas
Dzimusi 1934.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Lijas Čerņikovas stāsts
Dzimusi 1934.gadā Rīgā
Lasīt vairāk...


Voldemāra Eglīša atmiņas
Dzimis 1923.gadā Valmieras apriņķī
Lasīt vairāk...


Intas Bulēnas atmiņas
Dzimusi 1951. gadā
Krasnojarskas apgabalā

Lasīt vairāk...


Aleksandra Grīnberga atmiņas
Dzimis 1953. gadā
Magadānas apgabalā

Lasīt vairāk...


Astrīdas Holmas atmiņas
Dzimusi 1954. gadā
Krasnojarskas apgabala Tasejevo

Lasīt vairāk...


Gaidas Plaunovas atmiņas
Dzimusi 1949. gadā
Petropavlovskas apg., Kazahstanā

Lasīt vairāk...


Jāņa Alsberga atmiņas
dzimis 1955. gadā
Omskas apgabala, Maskaļenku rajonā

Lasīt vairāk...


  • Projektu līdzfinansē:
Šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne nevāc apmeklētāju datus. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk